Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Dolné Strháre
Dolné Strháre 126
991 03 Pôtor

Telefón047/489 63 25
E-mail: dolnestrhare@procomp.sk

Starosta: Mgr. Gabriela Hudecová

Zástupca: Dušan Lukaj

Poslanci OZ:

Ján Bazovský
Ing. Miroslav Hudec

Pavel Jardek
Ing. Miroslav Šamaj

Kontrolór: Ing. Slávka Čerpáková
Referentka OÚ: Bc. Soňa Sláviková
Matrika: Bc.Soňa Sláviková
Knižnica, kronika: Viera Draková