Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
60/2016 Poskytovanie audítorských služieb D. E. A. AUDIT s. r. o.
0.00 €
V 38/12 Cenník za vývoz odpadu pre rok 2019 Márius Pedersen
0.00 €
14/2018 Rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove Obecného úradu Jozef Seifert - MSK
1137.83 €
13/2018 Dielo: Ústredné kúrenie budovy Obecného úradu BEŤO s.r.o
3637.97 €
12/2018 vykonanie diela - stavebné úpravy HVR Investments s.r.o
1871.03 €
11/2018 Výmena dverí a okna na budove Obecného úradu Gabriel Zachar - PEGA PLAST
1541.81 €
10/2018 odohranie divadelného predstavenia “Piráti na cestách“ Divadielko z klobúka
305.00 €
9/2018 nehnuteľnosť Obec Dolné Strháre
57.77 €
8/2018 nehnuteľnosť Obec Dolné Strháre
259.42 €
7/2018 Činnosť výkonu zodpovednej osoby od momentu účinnosti Nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov TN - Consultancy s.r.o.
20.00 €
6/2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Strháre v roku 2018 Obec Dolné Strháre
400.00 €
5/2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Strháre v roku 2018 Obec Dolné Strháre
400.00 €
04/2018 nehnuteľnosť Obec Dolné Strháre
256.15 €
3/2018 Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 prímateľovi Obec Dolné Strháre
100.00 €
2-2018 Odstránenie náletových drevín frézovaním JOVLAS s.r.o.
840.00 €
1/2018 odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce Dolné Strháre a ich umiestnenie do karanténnej stanice Slobody zvierat. OZ Šťastné labky
0.00 €
13/2017 realizácia diela KOLEK s.r.o
147000.00 €
12/2017 Poskytnutie služby - stavebný dozor Ivan Solymosi
1200.00 €
11/2017 Poskytnutie služby, dodanie diela SLOVING PROJEKT
1500.00 €
10/2017 vypracovanie a odovzdanie diela Občianske združenie BOVAP
600.00 €
9/2017 Odohratie divadelného predstavenia vykonávateľom AeRTE
300.00 €
8/2017 Odohratie divadelného predstavenia vykonávateľom Divadlo Štefana Kvietika OZ
200.00 €
č. 602016 poskytovanie služieb D. E. A. AUDIT s. r. o.
0.00 €
č.215/2017 Poskytnutie finančnej dotáciena rok 2017 Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
7/2017 kúpa nehnuteľností Mária Sucháňová
2354.34 €
č. ZD-61-2017 záväzok zhotoviteľa vykonať dielo Jolana Kureková
1612.78 €
6/2017 Rekonštrukcia Spoločenského domu v Dolných Strhároch PROMEZaB
4290.00 €
5/2017 Rekonštrukcia elektroinčštalačných rozvodov v Spoločenskom dome Jozef Seifert - MSK
5283.83 €
4/2017 dodávka prác Zoltán Galčík
730.00 €
3/2017 Prenájom nehnuteľnosti Obec Dolné Strháre
8.00 €
2/2017 Predaj drevnej hmoty vo forme štiepky Obec Dolné Strháre
0.00 €
1/2017 Dojednanie práv a povinností zmluvných strán uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu Mária Sucháňová
2540.00 €
A 10659312 Služby Orange Slovensko a.s.
32.00 €
Nájomná zmluva 1/2015 pernájom nebytových priestorov Obec Veľký Lom
20.00 €
5190032887 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s.
16.25 €
1040163826 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa a.s.
19.00 €
č.602016 vykonanie auditu a vydanie správy audítora D.E.A. AUDITs.r.o
0.00 €
č. N 38/16 zabezpečenie vývozu , zneškodňovania nebezpečných odpadov Obec Dolné Strháre
0.00 €
č. E 38/16 Zabezpečenie služieb Obec Dolné Strháre
0.00 €
2028538896 telefónna služba Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
č. 2016/6007904 vývoz a likvidácia OV Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos´t , a.s.
0.00 €
9100316670 dodávka elektriny Stredoslovenská energetika , a.s.
84.00 €
516010529 dodávka vody verejným vodovodom Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s.
0.00 €
602016 vykonanie auditu a vydanie správy audítora D.E.A. AUDITs.r.o
396.00 €
Nájomná zmluva 1/2015 nájomné Obec Veľký Lom
0.00 €
01/2016 Prevod nehnuteľností Dávid Hančinský a Vladimír Hančinský
6900.00 €
č. 348/2016/ODDF Poskytnutie finančnej dotácie Banskobystrický samosprávny kraj
1100.00 €
č. 1/R/2009 Služby - vedenie účtovníctva LASAB s.r.o.
144.00 €
O/239/2016 Zhromažďovanie a zber elektroodpadov Obec Dolné Strháre
0.00 €
1/2016 Darovanie nehnuteľností Slovenský zväz chovateľov
0.00 €
4/2016 Predaj dreva na pni Obec Dolné Strháre
0.00 €
3/2016 Dielo Program rozvoja obce pre obdobie 2015-2022 Občianske združenie BOVAP
599.00 €
2/2016 Odovzdať dielo - Webová aplikácia Geosense Geoportal Geosense SK s.r.o
0.00 €
SZH 1015201501 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
4/DZ/2016ODS/VK Darovanie nehnuteľností Slovenský zväz chovateľov
0.00 €
5190026485 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa a.s.
22.75 €
4419008202 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa a.s.
277.17 €
1/2016 Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu E-VELA,s.r.o
950.00 €
1/2015 prenájom nebytových priestorov Obec Veľký Lom
0.00 €
2/2015 predaj nehnuteľností Obec Dolné Strháre
0.00 €
2/2015 predaj nehnuteľností Obec Dolné Strháre
4260.74 €
1/2015 prenájom nebytových priestorov Obec Veľký Lom
20.00 €
U1138/2013 Systémová podpora Made spol. s.r.o MADE spol. s.r.o.
105.00 €
ZLP-2015-0341/opis Služby IS DCOM DEUS
0.00 €
5190016398 poistenie Komunálna poisťovňa a.s.
19.50 €
MC14012015 Vytvorenie webstránky a jej spravovanie Webex media s.r.o.
12.00 €
MC14012015 Vytvorenie webstránky a jej spravovanie Webex media s.r.o.
228.00 €
1160008652 poistenie Komunálna poisťovňa a.s.
34.40 €
2028538896 Biznis linka 400 Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
6813182865 PZP Komunálna poisťovňa a.s.
75.75 €
10/2015 Poskytovanie právnych služieb JUDr. Peter Ďurica
40.00 €