Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie fin. prostriedkov na realizáciu projektu Moderná knižnica v obci Dolné Strháre Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Fond na podporu umenia
3000.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: AGRI MILUS, s.r.o
100.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Rozličný tovar - Zuzana Pohanková
50.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Lesný komposesorát - PS Dolné Strháre
200.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: PD Suché Brezovo - Veľký Lom
500.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Slovenský zväz včelárov - ZO Dolné Strháre
100.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Pyrcom s.r.o
150.00 €
Poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Poľovnícke združenie Strháre
100.00 €
zrealizovanie a odohranie divadelného predstavenia Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: AeRTE
300.00 €
Rekonštrukcia oplotenia na miestnom cintoríne Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Jozef Šaranko STEAM
6699.11 €
uskutočnenie vystúpenia dňa 27.7.2019 Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Kajzer Róbert - imitátor
500.00 €
nájom časti nehnuteľnosti Odb.: Pavel Jardek
Dod.: Obec Dolné Strháre
11.50 €
nájom časti nehnuteľnosti Odb.: Jaroslav Lukaj
Dod.: Obec Dolné Strháre
17.60 €
nájom časti nehnuteľnosti Odb.: Emília Pohanková
Dod.: Obec Dolné Strháre
14.40 €
nájom časti nehnuteľnosti Odb.: Ján Žiak
Dod.: Obec Dolné Strháre
8.00 €
Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: D. E. A. AUDIT s. r. o.
0.00 €
Cenník za vývoz odpadu pre rok 2019 Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Márius Pedersen
0.00 €
Rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove Obecného úradu Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Jozef Seifert - MSK
1137.83 €
Dielo: Ústredné kúrenie budovy Obecného úradu Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: BEŤO s.r.o
3637.97 €
vykonanie diela - stavebné úpravy Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: HVR Investments s.r.o
1871.03 €
Výmena dverí a okna na budove Obecného úradu Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Gabriel Zachar - PEGA PLAST
1541.81 €
odohranie divadelného predstavenia “Piráti na cestách“ Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Divadielko z klobúka
305.00 €
nehnuteľnosť Odb.: Anna Repová
Dod.: Obec Dolné Strháre
57.77 €
nehnuteľnosť Odb.: JUDr.Alojz Krištofík
Dod.: Obec Dolné Strháre
259.42 €
Činnosť výkonu zodpovednej osoby od momentu účinnosti Nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: TN - Consultancy s.r.o.
20.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Strháre v roku 2018 Odb.: Ev. A. v. cirkev Dolné Strháre
Dod.: Obec Dolné Strháre
400.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dolné Strháre v roku 2018 Odb.: KOSTOLISKO OZ
Dod.: Obec Dolné Strháre
400.00 €
nehnuteľnosť Odb.: Jozef Kalmár
Dod.: Obec Dolné Strháre
256.15 €
Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 prímateľovi Odb.: PaedDr. Pavel Antolov
Dod.: Obec Dolné Strháre
100.00 €
Odstránenie náletových drevín frézovaním Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: JOVLAS s.r.o.
840.00 €
odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce Dolné Strháre a ich umiestnenie do karanténnej stanice Slobody zvierat. Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: OZ Šťastné labky
0.00 €
realizácia diela Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: KOLEK s.r.o
147000.00 €
Poskytnutie služby - stavebný dozor Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Ivan Solymosi
1200.00 €
Poskytnutie služby, dodanie diela Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: SLOVING PROJEKT
1500.00 €
vypracovanie a odovzdanie diela Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Občianske združenie BOVAP
600.00 €
Odohratie divadelného predstavenia vykonávateľom Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: AeRTE
300.00 €
Odohratie divadelného predstavenia vykonávateľom Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Divadlo Štefana Kvietika OZ
200.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: D. E. A. AUDIT s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotáciena rok 2017 Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Mária Sucháňová
2354.34 €
záväzok zhotoviteľa vykonať dielo Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Jolana Kureková
1612.78 €
Rekonštrukcia Spoločenského domu v Dolných Strhároch Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: PROMEZaB
4290.00 €
Rekonštrukcia elektroinčštalačných rozvodov v Spoločenskom dome Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Jozef Seifert - MSK
5283.83 €
dodávka prác Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Zoltán Galčík
730.00 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: Ján Žiak
Dod.: Obec Dolné Strháre
8.00 €
Predaj drevnej hmoty vo forme štiepky Odb.: PYRCOM s.r.o.
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
Dojednanie práv a povinností zmluvných strán uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Mária Sucháňová
2540.00 €
Služby Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.00 €
pernájom nebytových priestorov Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Obec Veľký Lom
20.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
16.25 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
19.00 €
vykonanie auditu a vydanie správy audítora Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: D.E.A. AUDITs.r.o
0.00 €
zabezpečenie vývozu , zneškodňovania nebezpečných odpadov Odb.: Marius Pedersen a.s.
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
Zabezpečenie služieb Odb.: Marius Pedersen a.s.
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
telefónna služba Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
vývoz a likvidácia OV Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos´t , a.s.
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Stredoslovenská energetika , a.s.
84.00 €
dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s.
0.00 €
vykonanie auditu a vydanie správy audítora Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: D.E.A. AUDITs.r.o
396.00 €
nájomné Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Obec Veľký Lom
0.00 €
Prevod nehnuteľností Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Dávid Hančinský a Vladimír Hančinský
6900.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1100.00 €
Služby - vedenie účtovníctva Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: LASAB s.r.o.
144.00 €
Zhromažďovanie a zber elektroodpadov Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
Darovanie nehnuteľností Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Slovenský zväz chovateľov
0.00 €
Predaj dreva na pni Odb.: Adrian Sokol
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
Dielo Program rozvoja obce pre obdobie 2015-2022 Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Občianske združenie BOVAP
599.00 €
Odovzdať dielo - Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Geosense SK s.r.o
0.00 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Darovanie nehnuteľností Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Slovenský zväz chovateľov
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
22.75 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
277.17 €
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: E-VELA,s.r.o
950.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Obec Veľký Lom
0.00 €
predaj nehnuteľností Odb.: Mária Hubrich
Dod.: Obec Dolné Strháre
0.00 €
predaj nehnuteľností Odb.: Mária Hubrich
Dod.: Obec Dolné Strháre
4260.74 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Obec Veľký Lom
20.00 €
Systémová podpora Made spol. s.r.o Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: MADE spol. s.r.o.
105.00 €
Služby IS DCOM Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: DEUS
0.00 €
poistenie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
19.50 €
Vytvorenie webstránky a jej spravovanie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Webex media s.r.o.
12.00 €
Vytvorenie webstránky a jej spravovanie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Webex media s.r.o.
228.00 €
poistenie Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
34.40 €
Biznis linka 400 Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
PZP Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
75.75 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Dolné Strháre
Dod.: JUDr. Peter Ďurica
40.00 €