Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Deň obce - poďakovanie 2019

Deň obce 2019

Pri príležitosti 775. výročia od prvej písomnej zmienky o obci sa 27.júla 2019 konala v obci Dolné Strháre oslava – Deň obce. Program Dňa obce sa začal ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom chráme Božom v Dolných Strhároch. Po bohoslužbe sa návštevníci presunuli do areálu Spoločenského domu, kde starostka obce slávnostne otvorila toto podujatie a následne odovzdala ocenenia občanom a združeniam, ktoré sa svojou činnosťou pričinili o rozvoj obce a šíria dobré meno obce Dolné Strháre. Oslavy významných výročí , sú tou najvhodnejšou príležitosťou , aby do pamätnej knihy obce pribudli ďalšie mená ľudí , ktorí boli za svoje zásluhy ocenení. V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2019 zo dňa 17.07.2019 obec Dolné Strháre udelila  :

Cenu starostu obce Dolné Strháre , získali

Anna Aláčová – za dlhoročnú aktívnu prácu v obecnej samospráve ,

Ing. Miloš Beňov – za dlhoročnú aktívnu prácu vo volených orgánoch obecnej samosprávy,

Cenu obce Dolné Strháre , získali

Kostolisko OZ – za všestranný prínos pri rozvoji obce a pri zachovávaní kultúrneho dedičstva obce,

Slovenský zväz včelárov ZO – za prácu v prospech spoločnosti pri zachovávaní dedičstva našich predkov a pri príležitosti 100. výročia založenia SZV ZO,

PD Suché Brezovo – Veľký Lom – za dlhoročnú spoluprácu s obcou Dolné Strháre,

RSDr. Vladimír Varga – za osobný prínos pri zdokumentovaní histórie obce a vydaní monografie obce a za šírenie dobrého mena obce.

Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im , aby ich aktivity pretrvávali aj naďalej a želáme pevné zdravie a radosť z každého dňa.

 Ďalším dôležitým bodom programu bolo slávnostné predstavenie a krst knihy „Dolné Strháre – história našej obce“. Autorom monografie o obci je RSDr. Vladimír Varga, ktorý zbieral informácie o obci už niekoľko rokov. Publikáciu sa podarilo vydať  v spolupráci s obcou Dolné Strháre a hlavne vďaka finančnej podpore sponzorov. Program osviežilo skvelé vystúpenie folklórneho súboru Strháranka. Herci z Mestského divadla Levice zahrali pre deti divadelné predstavenie „Silák Emil“, ktoré malo obrovský úspech. O zábavu sa postaral humorista Róbert Kajzer, ktorý svojim vystúpením zabával celé publikum. Po ukončení oficiálneho programu hrala návštevníkom do tanca a spevu ľudová hudba a DJ. Súčasťou sprievodného programu pre deti bola aj lesná pedagogika v rámci ktorej, mohli nahliadnuť do života v lese, spoznať zvieratá a rastliny, ktoré sa tam nachádzajú a hlavne sa naučiť, ako sa v lese správať a chrániť prírodu. Počas poobedia bola pre všetkých návštevníkov dostupná fotobúdka FUNSELFIE, v ktorej sa nachádzalo množstvo vtipných rekvizít a zúčastnení si z tohto podujatia odnášali domov okrem množstva zážitkov aj vtipnú spomienku vo forme vytlačenej fotografie. Fotobúdka mala u všetkých zúčastnených veľký úspech. V Spoločenskom dome sa mohli návštevníci podujatia pokochať výstavou fotografií zo života obce. Vystavené fotografie zachytávali život v našej obci od dávnej minulosti až po súčasnosť. Mnoho návštevníkov sa na fotografiách našlo a vrátili sa so svojimi spomienkami v čase aj o niekoľko rokov.  Hladný neodišiel žiadny účastník podujatia, šikovní dobrovoľníci z obce prichystali guláš, kapustnicu, fašírku, sladké pečivo, pampúšky, ktoré pripravili v hoteli Koprovnica a nechýbala ani torta.

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sa  monografia o obci  nedostala do každej domácnosti v obci a  tento deň, by sa  nepodarilo zorganizovať s takým pestrým programom. Poďakovanie patrí aj  všetkým dobrovoľníkom, ktorí  svojou pomocou prispeli k úspešnému a zdarnému priebehu podujatia.

Sponzori :   Banskobystrický samosprávny kraj, PD Suché Brezovo – Veľký Lom , Poľovnícke združenie Strháre , Lesný Komposesorát PS Dolné Strháre, Slovenský  Zväz Včelárov ZO,  Kostolisko OZ,  Pyrcom s.r.o.,  SMER– SD,  Ing. Slavko Backo,  Norbert Báňay, AGRIMILUS s.r.o. ,  Ing. Miroslav Šamaj,  Zuzana Pohanková , Ing. Miroslav Hudec – všetkým menovaným aj nemenovaným podporovateľom patrí veľké ĎAKUJEME.

Zoznam aktualít