Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Obec Dolné Strháre oznamuje ,že ruší obmedzenie úradných hodín. Obecný úrad vybavuje stránky v bežnom režime v čase úradných hodín.

Obec Dolné Strháre v záujme ochrany zdravia občanov ako aj zamestnancov na obecnom úrade , z dôvodu minimalizácie rizika šírenia ochorenia COVID – 19 upozorňuje klientov , aby si pri vstupe do budovy zakrývali tvár rúškom a použili dezinfekciu ,prípadne rukavice. 

Zároveň oznamujeme občanom , že za účelom vybavenia žiadostí a potvrdení môžu občania naďalej prednostne využívať písomnú , elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie, kde si môžu dohodnúť ako svoju požiadavku vybavia.

Žiadame občanov , aby v maximálnej miere obmedzili návštevu obecného úradu a dane a poplatky platili hlavne bezhotovostne.

Ďakujeme za pochopenie opatrení , ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie danej mimoriadnej situácie. Zároveň vás prosíme o zodpovednosť pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení , ktoré sú prezentované v médiách ako je obmedzenie návštev a stretnutí, navštevovať lekárov len v akútnych prípadoch , dodržiavať  vo zvýšenej miere osobnú hygienu , pri stretnutiach a návštevách obchodov  si zakrývajte nos a ústa. 

Odporúčame starším občanom , aby sa čo v najväčšej možnej miere zdržiavali vo svojich príbytkoch. V prípade potreby predpísania liekov , je možné si zabezpečiť túto službu telefonicky u svojho obvodného lekára . Obecný úrad zabezpečí  starším občanom v prípade potreby vyzdvihnutie objednaných liekov v lekárni. 

Zoznam aktualít