Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Harmonogram vývozu ZKO, NO, E a triedených zložiek odpadu na rok 2021.

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Dolné Strháre

rok 2021

Zmesový komunálny odpad (ZKO),

Nebezpečný odpad a elektroodpad (NO a E)

Dátum

Deň

ZKO

NO a E

4. január 2021

Pondelok

X

22. január 2021

Piatok

X

12. február 2021

Piatok

X

5. marec 2021

Piatok

X

26. marec 2021

Piatok

X

16. apríl 2021

Piatok

X

19. apríl 2021

Pondelok

X

7. máj 2021

Piatok

X

28. máj 2021

Piatok

X

18. jún 2021

Piatok

X

9. júl 2021

Piatok

X

30. júl 2021

Piatok

X

20. august 2021

Piatok

X

10. september 2021

Piatok

X

1. október 2021

Piatok

X

13. október 2021

Streda

X

22. október 2021

Piatok

X

12. november 2021

Piatok

X

3. december 2021

Piatok

X

27. december 2021

Pondelok

X

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2021

Dátum

Deň

Plasty,

Tetrapaky,

Obaly z kovov

Papier

13. január 2021

Streda

X

2. február 2021

Utorok

X

24. február 2021

Streda

X

2. marec 2021

Utorok

X

9. apríl 2021

Piatok

X

5. máj 2021

Streda

X

24. máj 2021

Pondelok

X

4. jún 2021

Piatok

X

2. júl 2021

Piatok

X

26. júl 2021

Pondelok

X

3. august 2021

Utorok

X

3. september 2021

Piatok

X

4. október 2021

Pondelok

X

26. október 2021

Utorok

X

5. november 2021

Piatok

X

3. december 2021

Piatok

X

Sklo z nádob/zvonov

10  x ročne

 (január, marec, apríl, máj, jún, júl, august , september, október, december)

                  

Zoznam aktualít