Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Viac informácií nájdete na: https://www.scitanie.sk/

Ako sa sčítať?

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat#

Otázky a odpovede:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Informačný leták:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf

Informačný plagát:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

Tlačová správa zo dňa 20.1.2021:

https://www-test.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/TS_ESO_janu%C3%A1r.pdf

Tlačová správa zo dňa 22.2.2021:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/TS_ESO_22_2_2021.pdf

Zoznam aktualít