Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Harmonogram vývozov komunálneho odpadu a triedených odpadov na rok2022

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Dolné Strháre

rok 2022

Zmesový komunálny odpad (ZKO)

nebezpečný odpad a elektroodpad (NO a E)

Dátum

Deň

ZKO

NO a E

14. január 2022

Piatok

x

4. február 2022

Piatok

x

25. február 2022

Piatok

x

18. marec 2022

Piatok

x

8. apríl 2022

Piatok

x

12. apríl 2022

Utorok

x

29. apríl 2022

Piatok

x

20. máj 2022

Piatok

x

10. jún 2022

Piatok

x

1. júl 2022

Piatok

x

22. júl 2022

Piatok

x

12. august 2022

Piatok

x

2. september 2022

Piatok

x

23. september 2022

Piatok

x

14. október 2022

Piatok

x

x

4. november 2022

Piatok

x

25. november 2022

Piatok

x

16. december 2022

Piatok

x

                     

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2022

Dátum

Deň

Plasty,

Tetrapaky,

Obaly z kovov

Papier

3. január 2022

Pondelok

x

1. február 2022

Utorok

x

18. február 2022

Piatok

x

4. marec 2022

Piatok

x

1. apríl 2022

Piatok

x

4. máj 2022

Streda

x

20. máj 2022

Piatok

x

3. jún 2022

Piatok

x

6. júl 2022

Streda

x

25. júl 2022

Pondelok

x

5. august 2022

Piatok

x

7. september 2022

Streda

x

5. október 2022

Streda

x

24. október 2022

Pondelok

x

8. november 2022

Utorok

x

2. december 2022

Piatok

x

Sklo z nádob/zvonov

10  x ročne

 (január, február, marec, máj, jún, júl, august , september, november, december)

Zoznam aktualít